Kokybiškos recenzijos versijos

Jaunųjų kritikų konkursas ir šiuolaikinės operos kritikų diskusija

IV šiuolaikinės operos festivalyje NOA pirmą kartą suorganizuotas jaunųjų operos kritikų recenzijų konkursas. Konkurso tikslas – paskatinti jaunosios kartos muzikologus, teatrologus, menotyrininkus, kino kritikus, literatus ar kitų sričių specialistus, besidominčius menu, rašyti apie šiuolaikinės operos spektaklius.

Muzikos teatro kritika reikalauja įvairialypių muzikos, teatro, vizualiųjų bei kitų menų žinių. Lietuvoje tradiciškai muzikinio teatro spektaklius dažniausiai vertina arba muzikologai, arba teatrologai. Pirmieji daugiausia dėmesio skiria muzikinei pastatymų pusei, muzikos atlikimo kokybei, analizuoja kompozitorių kūrybos ypatumus, nepaliesdami nemažiau reikšmingų, o kartais net ir svarbesnių kitų pastatymo komponentų. Antrieji, galėdami profesionaliai analizuoti režisieriaus, dramaturgo ar vizualiųjų menų kūrėjų darbą, retai imasi rašyti apie operą ir kitus muzikinio teatro žanrus.

Kokybiškiausių recenzijų konkursu siekta ne tik sustiprinti jaunosios kritikos balsą ir išryškinti šiuolaikinės operos analizės problematiką, bet ir atrasti naujus jaunosios kartos kritikus, suteikiant jiems galimybę pirmuosius darbus publikuoti geriausiuose šalies meno bei kultūros leidiniuose.

Informacija konkurso dalyviams:
– jaunosios kartos kritikų konkurso dalyvių amžiaus riba – iki 30 metų (imtinai);
– konkurso komisiją sudarė skirtingų scenos meno sričių kritikai-profesionalai: teatro kritikas Vaidas Jauniškis, šokio kritikė Vita Mozūraitė, muzikos kritikė Jūratė Katinaitė;
– konkurso dalyviams buvo suteikta galimybė apsilankyti visuose festivalio renginiuose, pasirašant pasižadėjimą iki jame numatytos datos konkurso organizatoriams pateikti vieną recenziją;
– konkurso recenzijos apimtis – ne mažiau 1800 ženklų (su tarpais);
– recenzijos objektas gali būti įvairus: nuo vieno spektaklio iki viso festivalio;
– visos konkurso dalyvių pateiktos recenzijos tuoj pat publikuojamos;
– I-III vietų nugalėtojams skiriami piniginiai prizai.

Jaunosios kartos kritikų konkursas „Kokybiškos recenzijos versijos“ vyko viso festivalio metu (2011 m. balandžio 9–16 d.). Šiuolaikinės operos kritikų apskritojo stalo diskusija papildė ir reziumavo jaunųjų kritikų recenzijų konkursą.

.