NOA 2012

V Šiuolaikinės operos festivalis NOA (Naujosios operos akcija)
2012 m. gruodžio 19 d., Menų spaustuvė

.