Bildungas

Opera

Prolegomenas*

(Nuo Poeto)

Kažkada italų kompozitorius Gioachino Rossini, būdamas tikriausiai visiškai blaivas, pasakė: „Duokite man sąskaitą iš skalbyklos ir aš pagal ją parašysiu operą“.
Visai įmanomas dalykas, kad „Bildungas“ yra tos hipotetinės operos, pagal sąskaitą iš skalbyklos, reinkarnacija. Tik šiuo atveju, matyt, gimė opera pagal sąskaitą iš skalbyklos, skalbusios simuliakrines** onirinio*** pasaulio kultūros formas.
Taigi centrifuga sukosi įvairiais greičiais ir ja buvo naudotasi net dvylika kartų, o štai ir tos formos, gaivios bei švarios apsigaubusios muzikiniais pavidalais:

SĄSKAITA
1. Kalba
2. Pasaulis
3. Žmogus
4. Laikas
5. Vaizdas
6. Garsas
7. Siela
8. Sapnai
9. Formos
10. Miestas
11. Šalys
12. Gyvenimas

Iš viso šito ir gimė „Bildungas****.“ arba iš „Bildungo“ gimė visa tai.
Taigi. Nei daug, nei mažai – iš viso 30 minučių tik už 10 litų*****.
P. S. Gal žinote, kur galima išsikeisti senus pinigus?


(Nuo Kompozitoriaus)

Kartą vienas lietuvių poetas (S. G.) parašė: „Vakar ėjau namo, visiškai blaivas, prie stulpo, prie bloknamio durų ir laiptinėj, visur buvo pilna skelbimų. Apie rusiškas ir prancūziškas, persiškas, apie kates, apie afganiškus kurtus, apie perkamą butą mūs bloknamy, apie tai, kad žmogus pirktų…“
Ir aš, ir aš pats labai užsinorėjau beeidamas kartą vakare kai ką parašyti, paaiškinti ir priklijuoti, prie stulpo, prie blokinio namo durų ar laiptinėj, bet kaip visa tai paskelbti?

SKELBIMAS
1. Parduodama opera „Bildungas“
2. čia groja styginiai instrumentai
3. … kvėpuoja klarnetas su fleita
4. kartais pasitaiko sudėtinio metro epizodų
5. taip pat yra fortepijono partija
6. dainuoja merginų ansamblis
7. pasitaiko sudėtingo ritmo konstrukcijų
8. dainuoja keturi solistai, vienas iš jų – bosas
9. kartais tenka groti glissando
10. dainavimą keičia kalbėjimas,…
11. … orkestro skambesį – fonograma.
12. O paskutinėje dalyje, reikia garsiai dainuoti, juoktis bei įsidėmėti paskutinę frazę: …

* Prolegomenas – komentaras, paaiškinimas.
** Simuliakras – imitacija.
*** Onirika – sąmonės sutrikimas, kuris pasireiškia panašiais į sapną išgyvenimais.
**** Bildungas (vok. Bildung) – kultūra, švietimas, lavinimas, mokslas, sukūrimas.
***** Už tiek galima nupirkti bilietą į NOA renginius.

.