Opera / (ne)opera. Identiteto paieškos

Diskusija

Dabar muzikos kūrinių ribos ne tik plečiasi, bet ir asimiliuojasi, išsitrina ar net tarpsta vienos kitose. Viešajame diskurse vis dažniau kylant klausimams dėl operos – iš esmės sintetinio žanro, apjungiančio daugybę skirtingų meno šakų – padėties, aktualumo, „mirties“ ir „atgimimo“, operos kūrėjai ir vartotojai buvo kviečiami išreikšti savo nuomones diskusijoje „Opera / (ne)opera. Identiteto paieškos“. Diskusija sąmoningai surengta prasidėjus NOA festivaliui. Organizuojant diskusiją viltasi, kad pasidalijimas nuomonėmis bus naudingas recenzijų konkurse dalyvaujantiems jauniesiems kritikams, taps savotišku kelrodžiu NOA festivalio publikai, ir be abejo, paskatins iš naujo apsvarstyti šį scenos žanrą nūdienos meno ir visuomenės raidos kontekstuose.

Diskusijos tekstas publikuojamas svetainėje Muzikos antena.

.